Projectmanagement

De juiste technische kennis om uw project binnen tijd en binnen budget te realiseren.

Projectmanagement

InterExperts kan namens uw organisatie het projectmanagement voeren over ICT-projecten. Onze consultants hebben hiervoor voldoende theoretische én praktische kennis om uw project binnen tijd, binnen budget en volgens de vooraf gestelde kwaliteitseisen op te laten leveren. Ideaal wanneer uw organisatie de praktische, technische kennis mist om een derde partij goed aan te sturen bij het uitvoeren van een ICT-project.

Voorbeelden

In de afgelopen jaren hebben onze consultants regelmatig grote en kleine projecten aangestuurd namens onze klanten. U kunt hierbij denken aan projecten als het installeren van een draadloos netwerk op een groot buitenterrein, installatie en beheer van nieuwe applicaties (van een andere leverancier), of de introductie van een nieuw intranet (waarbij alle interne stakeholders betrokken moeten worden).
 

Aansturing

Ook tijdens de uitvoering van het project zijn onze consultants in staat om derde partijen aan te sturen. Door onze ICT-achtergrond kunnen we gericht en rechtstreeks sturing geven aan een project en voorkomen dat een project vertraagd wordt door technische details of een verkeerde afstemming tussen partijen. Hierbij bewaken we continue planning, kwaliteit en kosten.

Projectplan

Voor ieder project dat uitgevoerd wordt stellen wij vooraf een projectplan op. In het projectplan wordt het project zelf omschreven, de achterliggende business case, deliverables en tijdspad, en risico's die kunnen ontstaan gedurende het project. Ook worden alle stakeholders vooraf in kaart gebracht. Met onze ervaring op het gebied van ICT en techniek kunnen we vooraf een goede inschatting maken van de omvang van een project en bijbehorende risico's.

Contact opnemen?

InterExperts kan u helpen bij het oplossen van uw IT problemen. Met jarenlange ervaring bij grote én kleine bedrijven zijn wij een uitstekende dienstverlener met een no-nonsense aanpak! Neem nu contact met ons op! å

Trotse leverancier van o.a.

 
Bekijk meer van onze referenties! å